Koray ÜSTÜNDAĞ

KORAY ÜSTÜNDAĞ

C# İLE LOG TUTMA

Loglar, bir yazılım uygulamasının çalışma durumuyla ilgili bilgileri kaydetmek için kullanılan kayıtlardır. Bu kayıtlar, uygulamanın hangi süreçleri izlediğini, hangi hatalarla karşılaştığını ve diğer önemli olayları içerir. Bu yazıda size uygulamalarınız için gelişmiş log tutma sınıfı oluşturacağız.Yazdığımız class genel olarak logları yazdırma ve gerektiği zaman logları kaydetmeye yönelik olacak. Logların Önemi Hata Ayıklama ve Sorun Giderme: Loglar, […]